Van Gogh Complex

VAN HET BESTUUR

WELKOM OP DE WEB SITE

Beste bewoners van het van Gogh complex:

Wij van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren heten u van harte welkom.
 
Doelstelling van de web site is om alle bewoners
van het Van Gogh complex op de hoogte te houden wat er in en rond ons gebouw gebeurt.

Aan de bovenzijde van de web site staan diverse knoppen die u naar een specifiek onderwerp brengt.


Ook kunt u op de web site zien wie de bestuursleden er zijn en wat hun taak is in het bestuur.

Ook kunt u vinden hoe u bij klachten of gebreken moet handelen.

Mocht u van mening zijn dat er bepaalde zaken,die nu niet op de web site vermeld staan, maar volgens u er wel op moet, meld u dit via het e-mail adres info@vangoghcomplex.nl.


Om u nog beter te informeren is er een nieuwe web pagina aangemaakt onder naam van mededelingen van het bestuur. Op deze pagina kunt u de meest actuele  zaken en berichten van het bestuur lezen. Via deze link MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR komt u op deze pagina.
Zorg voor ons gebouw

Om stank en ongedierte te voorkomen, wordt u verzocht een goed afgesloten vuilniszak in de vuil container te deponeren en vervolgens de klep van de vuil container te sluiten.

Huisvuil

LAATSTE NIEUWS

Open alleen de buitendeur voor bekende personen.
Dit om  ongewenste individuen buiten ons gebouw te houd
en.

Let op !!

Laten we er met alle bewoners voor zorg dragen dat het er in en rond ons gebouw  netjes uit blijft zien.


HERINNERING !!!

MAANDAG 28 mei 2018   20.00 UUR

JAARVERGADERING VAN DE VVE VAN GOGH

Indien alle eigenaren aanwezig zijn kunnen de noodzakelijke besluiten op deze vergadering genomen worden. Een tweede vergadering is dan niet nodig. Dit bespaart kosten!

Kunt u echt niet komen? Geef uw getekende volmacht af aan een andere bewoner van het gebouw of aan een lid van het bestuur. Dat kan op de volgende adressen:

Dhr. F. Boot    Kees Pijlstraat 80 Dhr. J. van der Gaarden  Adriaan Kooningsstraat 47 Dhr. L. Hartog    Adriaan Kooningsstraat 29 Mw. R.Tims    Kees Pijlstraat 72

U kunt uw volmacht ook in de brievenbus van de VvE van Gogh deponeren.     Kees Pijlstraat

Vriendelijk dank!!

ALV 2018 VVE VAN GOGH COMPLEX